Polityka Prywatności i Plików Cookie

Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Etter Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością może zbierać i wykorzystywać dane osobowe od Ciebie podczas korzystania z tej witryny. Jako firma zobowiązujemy się do poszanowania i ochrony prywatności wszystkich osób, z którymi współpracujemy. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.
Informacje, które zbieramy, są ograniczone do szczegółów, których potrzebujemy do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Nie zbieramy informacji wrażliwych, takich jak Twoje przekonania polityczne lub religijne, pochodzenie etniczne, preferencje seksualne, informacje zdrowotne ani inne wrażliwe dane. Chyba że wymaga tego prawo, używamy tylko podanych nam przez Ciebie danych osobowych, aby dostarczyć żądane informacje. Na przykład, jeśli przesyłasz zapytanie przez tę witrynę, będziemy używać tylko podanego przez Ciebie adresu e-mail, aby odpowiedzieć na to żądanie. Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy używać Twoich danych kontaktowych w żadnym innym celu. Zobowiązujemy się do zapewnienia, że Twoje dane osobowe są bezpieczne i poufne oraz że nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne.

Jak wykorzystujemy pliki cookie

Pliki cookie to małe paczki informacji przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową podczas odwiedzania określonych stron internetowych, w tym naszej strony. Pliki cookie są ogólnie używane przez witryny w celu poprawy doświadczenia użytkownika, umożliwiając witrynie „pamiętanie” Ciebie, albo tylko podczas Twojej wizyty (za pomocą pliku cookie „sesji”, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki) albo podczas kolejnych wizyt (za pomocą pliku cookie „trwałego”). Nie używamy plików cookie do przechowywania jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację osobistą.

Skontaktuj się z nami jeśli Twoje informacje lub preferencje zmienią się

Jeśli zmienisz zdanie co do otrzymywanych od nas informacji lub Twoje osobiste preferencje ulegną zmianie i nie chcesz, abyśmy przesyłali Ci żądane informacje, lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki korzystamy z Twoich danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami pod adresem: kontakt@etter.pl