EN Seysso

SEYSSO Layout for online shop Mission Our goal was to create a unique online shop project for the Polish brand of sonic toothbrushes – Seysso. The task involved harmonizing the company’s aesthetics with an innovative approach to e-commerce to create a distinctive shopping experience. While designing the shop, we aimed to maintain a boutique character […]

Seysso

SEYSSO Projekt maski sklepu internetowego Misja Naszym celem było stworzenie wyjątkowego projektu sklepu internetowego dla polskiej marki szczoteczek sonicznych – Seysso. Zadanie to polegało na zharmonizowaniu estetyki firmy z innowacyjnym podejściem do e-commerce, w celu stworzenia unikatowego doświadczenia zakupowego. Projektując sklep, dbaliśmy o zachowanie butikowego charakteru, jednocześnie skupiając się na kluczowych elementach dla projektu e-commerce, […]